Overige ontwikkelingen

In deze paragraaf komen de overige ontwikkelingen aan de orde. Dit zijn ontwikkelingen die niet in Tussenbalans aan de orde zijn gekomen, maar die wel van belang zijn om aandacht aan te besteden in deze perspectiefnota. Ze hebben vooralsnog geen financiële implicaties.

Autonome ontwikkelingen

In deze paragraaf lichten we enkele specifieke autonome ontwikkelingen toe. Autonome ontwikkelingen worden bepaald door externe, niet door de provincie te beïnvloeden factoren. Deze zijn samen met de overige mutaties verwerkt in het budgettair perspectief.

Overige mutaties

Naast de autonome ontwikkelingen zijn er ook overige mutaties. Deze lichten we hieronder specifiek toe.

Financiële ontwikkelingen

In dit onderdeel lichten we overige financiële ontwikkelingen toe, die van invloed zijn op ons beleid in 2018.